Pisaniena5plus.pl

Pisanie prac magisterskich i licencjackich

Szybka wycena w 15 minut!

refresh

* Wypełniając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela serwisu lub przez firmy powiązane w celu realizacji zlecenia.

  • Gwarancja
  • 10 lat doświadczenia!
  • Szybko
  • Dobra cena

Gwarancja jakości

Jedynie u nas otrzymasz gwarancję jakości!

Każdy zamówiony tekst w naszym serwisie ma gwarantowaną jakość.

100% satysfakcji albo zwrot pieniędzy.

10 lat doświadczenia!

Dziesięć lat na rynku to najlepszy dowód naszego profesjonalizmu.

Ponad 10.000 zadowolonych klientów.

Tworzymy zgrany zespół absolwentów najlepszych wyższych uczelni w kraju. Każdy z nas ma przynajmniej 26 lat, tytuł naukowy magistra lub doktora.

Krótki termin to dla nas priorytet

Czas realizacji pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy zaliczeniowej i innego tekstu specjalistycznego zaczyna się już od 7 dni.

W ciągu 24-48 godzin napiszemy standardowy referat lub podobny tekst.

Czytaj więcej

Konkurencyjne ceny

Ceny zaczynają się już od 10 zł za stronę.

Koszt poprawek wliczony jest w cenę redakcji tekstu.

10% rabatu już od drugiego zamówionego tekstu.

Czytaj więcej

A

Analiza finansowa firmy XYZ S.A.
Administracja i organizacja szkolnictwa mniejszościowego w Drugiej Rzeczypospolitej
Analiza modeli marketingowych
Analogowy symulator sprzętowy dynamicznych obiektów sterowania z oprogramowanie wizualizacyjnym do współpracy ze sterownikami programowalnymi
Analiza SWOT przedsiębiorstwa XYZ
Analiza marketingowa firmy na podstawie firmy XYZ
Analiza rynku telefonii komórkowej
Analiza finansowa firmy XYZ.
Analiza finansowa KGHM pod względem płynności i rentowności
Analiza działalności Banku Spółdzielczego
Adaptacja dziecka trzyletniego w przedszkolu
Analiza finansowa w ocenie grupy kapitałowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ
Alkoholizm w Polsce
Analiza kredytowania podmiotów gospodarczych przez banki
Analiza możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej, wellness i spa w Polsce na przykładzie hotelu spa XYZ.
Autentyzacja w systemach informatycznych.
Aspiracje i plany życiowe wychowanków domu dziecka
Aktualizacja dokumentacji suwnicy
Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa XYZ
Agresja i samoagresja osadzonych w zakładzie karnym (na przykładzie badań w ZK XYZ)
Analiza strategiczna spółki branży FMCG „XYZ ” S.A.
Analiza wyniku finansowego w firmie XYZ
Analiza wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie wybranego US
Analiza ekonomiczno finansowa małej firmy na przykładzie XYZ
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Aktywność i bierność w zachowaniu uczniów szkoły podstawowej- problematyka aktywizacji intelektualnej i społecznej
Analiza polityki budżetowej gminy XYZ w latach 1998-2001
Atrakcje turystyczne dwóch artystycznych dzielnic Nowego Jorku - Greenwich Village i Soho
Analiza płynności finansowej w firmie na przykładzie XYZ
Analiza kosztów wybranego podmiotu
Analiza finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ
Administracja w Auschwitz
Analiza funkcjonowania polskiego systemu bankowego w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej
Analiza efektów wdrożenia systemu klasy MRP II
Analiza wpływu zanieczyszczeń zawartych w osadach ściekowych na rośliny
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa XYZ w świetle nowych przepisów prawnych
Analiza wizerunku odbiorcy reklam prasy kobiecej na przykładzie magazynu Glamour
Atrakcyjność ubezpieczeń majątkowych na rynku polskim ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń komunikacyjnych
Adaptacja społeczna niepełnosprawnych uczniów gimnazjum integracyjnego nr XYZ w XYZ
Analiza rentowności sprzedaży na przykładzie XYZ w latach 1995-1998
Analiza kosztów wybranego podmiotu
Analiza wydatków budżetu wybranej gminy
Analiza programu firmy Amplico Life.
Architektura lokalnych sieci komputerowych
Analiza struktury konsumpcji w wybranych gospodarstwach domowych
Aktywność zawodowa kobiet a relacje rodzinne.
Analiza kredytowa podmiotów gospodarczych na przykładzie banku XYZ
Algorytmy DES i IDEA - opis i prezentacja
Animacja czasu wolnego w hotelu.
Analiza dystrybucji i jej kanałów na przykładzie firmy XYZ
Analiza o ocena efetywności szkoleń na przykładzie firmy XYZ
Analiza możliwości ubezpieczeniowych sektora małych i średnich firm na przykładzie XYZ
Algorytmy DES i IDEA na tle współczesnych algorytmów szyfrujących
Autoprezentacja oraz wpływ stereotypów na pozyskiwanie pracy, oraz karierę zawodową.
Atrakcyjność turystyczna wybranych zamków w Polsce
Analiza finansowa XYZ S.A.
Analiza działalności kredytowej Banku XYZ S.A. w Warszawie.
Analiza rentowności przedsiębiorstwa
Analiza i ocena systemu bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie węglowym
Analiza systemu motywacyjnego pracowników w firmie XYZ
Antykorupcyjne regulacje prawne w Polsce
Analiza poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie firmy produkcyjno-handlowej
Analiza kondycji finansowej na przykładzie grupy kapitałowej XYZ
Analiza ubezpieczeń komunikacyjnych
Analiza działalności banków komercyjnych na przykładzie banku PKO BP S.A.
Aktualizacja dokumentacji suwnicy
Analiza i ocena systemu motywowania pracowników firmy XYZ
Analiza wpływu przychodów i kosztów ich uzyskania na wynik finansowy firmy XYZ
Analiza rentowności Spółki
Analiza obrotów handlowych Polska-Niemcy w latach 2004-2008
Analiza zawieszeń samochodów ciężarowych
Analiza realizacji budżetu gminy XYZ w latach
Analiza działalności kredytowej Banku XYZ S.A. w Warszawie.
Administracyjno prawne aspekty ochrony zwierząt
Aspiracje edukacyjne młodzieży szkół gimnazjalnych na przykładzie badań własnych
Analiza przesłanek wyboru formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa XYZ z branży kosmetycznej.
Analiza obrotu towaru rolno spożywczego w latach 2006-2007
Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów klas III Gimnazjum.
Adaptacja dziecka z ADHD w środowisku przedszkolnym
Analiza rentowności spółki XYZ
Analiza zdolności kredytowej małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik ograniczający ryzyko kredytowe w banku XYZ
Analiza porównawcza struktury i dynamiki portfela inwestycyjnego OFE w Polsce
Analiza i ocena dostępności transportowej miasta XYZ
Analiza i ocena efektywności systemów informatycznych wykorzystywanych jako czynnik wspomagania funkcji logistycznych przedsiębiorstwa
Audyt wewnętrzny w KRUS
Aspiracje i plany życiowe wychowanków domu dziecka
Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ
Aspiracje życiowe maturzystów
Autoprezentacja oraz wpływ stereotypów na pozyskiwanie pracy, oraz karierę zawodową.
Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ S.A
Analiza działalności kredytowej banku na przykładzie banku XYZ
Aminokwasy i białka.
Analiza efektywności systemu oceniania pracowników na przykładzie TP S.A.
Analiza porównawcza ryzyk banku i towarzystwa ubezpieczeniowego.
Analiza i ocena oferty kredytowej banku na przykładzie XYZ w latach 2004-2007
Analogowy symulator sprzętowy dynamicznych obiektów sterowania z oprogramowanie wizualizacyjnym do współpracy ze sterownikami programowalnymi
Analiza i ocena systemu motywowania pracowników firmy XYZ
Analiza bezrobocia w Polsce
Autyzm dziecięcy - charakterystyka zaburzenia i efektywność terapii
Analiza wizerunku odbiorcy reklam prasy kobiecej na przykładzie magazynu Glamour
Analiza rozmieszczenia i napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce
Analiza ekonomiczno-finansowa jako narzędzie oceny przedsiębiorstwa na podstawie banków X i Y
Analiza porównawcza starego i nowego systemu ocen pracowniczych w XYZ
Analiza zatrudnienia białego personelu medycznego w wybranym SP ZOZ
Analiza wpływu przychodów i kosztów ich uzyskania na wynik finansowy firmy XYZ
Analiza o ocena efetywności szkoleń na przykładzie firmy XYZ
Analiza wyniku finansowego firmy ubezpieczeniowej XYZ
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych na przykładzie GUP w Krakowie
Agencja nieruchomości rolnych w aspekcie przystąpienia Polski do UE
Analiza przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ
Aktywizujące metody nauczania w praktyce nauczycieli
Analiza wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie wybranego US
Analiza poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie firmy produkcyjno-handlowej
Analiza ryzyka kredytowego w wybranych bankach
Analiza procesu rekrutacji i selekcji w przedsiębiorstwie XXX
Analiza budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Miejskiej XYZ
Aspekt historyczny, prawny i praktyczny ubezpieczeń w rolnictwie
Aspiracje i plany życiowe młodzieży licealnej według badań własnych
Amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym.
Analiza wyniku finansowego w firmie XYZ
Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa XYZ
Analiza wpływu przychodów i kosztów ich uzyskania na wynik finansowy firmy XYZ
Aborcja i eutanazja
Analiza sytuacji finansowo - majątkowej Przedsiębiorstwa handlowego.
Analiza rozmieszczenia i napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce
Analiza rentowności spółki XYZ
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Analiza finansowa na przykładzie firmy kosmetycznej XYZ Sp. z o. o.
Anoreksja wśród dziewcząt oraz młodych kobiet.
Aktualizacja dokumentacji suwnicy
Antykoncepcja wśród młodych Polek na przykładzie badań w środowisku dziewcząt ze szkoły ponadgimnazjalnej
Analiza budżetu gminy na przykładzie gminy XYZ
Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ na podstawie sprawozdań finansowych w latach 2002-2004
Agresja werbalna wśród młodzieży na przykładzie szkół licealnych gminy XYZ
Analiza strategiczna dla jednostki non-profit na przykładzie zakładu opieki zdrowotnej
Analiza oferty skierowanej do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w banku XYZ
Analiza kosztów przedsiębiorstwa produkcyjno -handlowego XYZ Spółka z o.o.
Analiza kredytowa podmiotów gospodarczych na przykładzie banku XYZ
Analiza ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych w rolnictwie
Analiza kredytów mieszkaniowych dla firm i osób fizycznych
Analiza porównawcza szlaków rowerowych w Warszawie i Berlinie
Analiza systemu wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie handlowo-usługowym na przykładzie XXX
Analiza wpływu zanieczyszczeń miejskich na rośliny